Finance pro radost

SEMINÁŘ: Řízení rizik v podniku

Datum a čas akce: 17.5.2016 09:00 - 17.5.2016 16:00

Řízení rizik v podniku

Identifikace a hodnocení rizik napříč jednotlivými odděleními – Finanční ukazatele – Interní vs. externí zajištění rizik

Rizikový management zasahuje do řízení všech oddělení podniku, identifikuje potenciální události, které by mohly negativně ovlivnit jeho fungování, a řídí rizika v souladu s přijatou strategií tak, aby společnost mohla plnit cíle, které si vytyčila. Naučte se rizika vyhledávat, analyzovat a přijímat taková opatření, která tato rizika minimalizují. Ověřte si, zda jsou rizika v podniku dobře zajištěna, a zda by bylo možné je ještě více optimalizovat.

Přednáší

Ing. Marcela Hrubošová

Místo konání

Konferenční centrum hotelu Globus, Praha

Datum konání

17. 05. 2016

Popis semináře


Zaměření semináře

Na semináři Řízení rizik v podniku získáte know-how, které Vám pomůže včas identifikovat možná rizika ve společnosti a předcházet případným ztrátám, nebo alespoň zmírňovat jejich dopad. Cílem semináře je poskytnout pohled na chod firmy jako celku, který má-li fungovat, musí vycházet z výborné znalosti jeho jednotlivých stavebních kamenů (oddělení i lidského potenciálu). Jen tak lze minimalizovat rizika a zefektivnit spolupráci mezi odděleními. Praktická doporučení Vám pomohou efektivně řídit firmu, interpretovat finanční ukazatele a včas identifikovat potenciální rizika a následně přijímat nezbytná opatření. Dále budete seznámeni s možnými přístupy zajištění rizik v podniku a rozhodnete se, zda je pro Vaši firmu vhodnější interní či externí zajištění. Užitečné tipy z praxe Vám pomohou finance ve firmě optimalizovat. Naučíte se rizikům nejen čelit, ale zejména aktivně je vyhledávat, analyzovat a přijímat taková opatření, která rizika minimalizují.


Přihlásit se můžete na: http://www.delego.cz/seminare-detail.php?id=313

Přihlaste se k odběru novinek a objevujte s námi svět financí

Jméno: Email: Email: