Finance pro radost

Co je to bagatelní dluh a z čeho vzniká?

29.7.2020 3525x (naposledy 3.3.2024 09:55) 0 Jak na FINANCE, DLUHY, POJIŠTĚNÍ

České soudnictví přesněji Občanský soudní řád vymezuje spory do částky 10 000 Kč jako tzv. bagatelní spory nebo-li bagatelní dluhy. Nízké, bagatelní dluhy, vznikají tedy z velmi nízkých dlužných částek.

Většinou se jedná o mikro dluhy vzniklé například:

  • z jízdy v MHD načerno

  • nezaplacené faktury za telefon

  • nezaplacený poplatek za komunální odpad

  • neuhrazením nízkého spotřebitelského úvěru z kontokorentu nebo kreditních karet

  • a další

Při posuzovaní, zda se jedná o bagatelní dluh, se nepřihlíží k příslušenství pohledávky tedy úrokům, úrokům z prodlení a dalšímu. Pro tyto účely se posuzuje pouze výše jistiny, tedy původní výše dluhu bez úroků, poplatků a nákladů řízení.

Pokud v soudním řízení soud vydá rozsudek, kterým rozhodne o bagatelní žalované částce (tedy částce, kdy jistina nepřevyšuje 10.000 Kč), není proti takovému rozsudku přípustné odvolání k vyššímu soudu. Ve vymáhací praxi byla ještě v nedávné minulosti o také pohledávky velká poptávka a zájem, neboť k nepatrné minimální částce do 10 000 Kč se připojilo příslušenství (úroky, úroky z prodlení, smluvní pokuty, náklady řízení, náklady exekutora a další), které nepatrnou částku navýšilo až o stovky procent, a pomohlo tak věřitelům a jejich právním zástupcům k významným ziskům.

Přílohy

Soubor Velikost Typ
MH - bagatelní dluh.jpg 179.58 kB

Přihlaste se k odběru novinek a objevujte s námi svět financí

Jméno: Email: Email: