Finance pro radost

CO MI EXEKUTOR SMÍ A NESMÍ VZÍT

11.6.2018 13371x (naposledy 6.3.2021 14:52) 15 Jak na FINANCE, DLUHY, POJIŠTĚNÍ

Co mi exekutor smí a nesmí vzít upravuje exekuční řád, stejně tak jako veškerou činnost exekutora. Kdo se tedy dostane do situace, kdy nesplácením svých závazků věřiteli propadl - po mimosoudním vymáhání, soudním vymáhání až na nejnižší úroveň tedy exekuční vymáhání, měl by se seznámit se svými právy a povinnostmi plynoucí ze svého nového postavení.

CO MI EXEKUTOR MŮŽE VZÍT


 • Exekuce na mzdu (aktuálně: nejméně nezabavitelná částka u jednotlivce je 6154,67 Kč. Nezabavitelná částka se dále zvyšuje o 1538,67 Kč za manželku/manžela nebo každé dítě. Kromě toho ještě zůstává jedna nebo dvě třetiny ze zbytku mzdy (maximálně 1x 3077 Kč nebo 2x 3077 Kč. Částky se mohou měnit v souvislosti se změnou legislativy.)

 • Exekuce na majetek - movitý/nemovitý

 • Exekuce na účet v bance (vč. manžela/lky)

 • Exekuce na pozastavení řidičského oprávnění - pouze v případě exekuce, z důvodu vymáhání výživného na dítě

 • Exekuce na přikázání úhrady z penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření a dalších produktů finančního trhu

Exekutor může zabavit i majetek, který není ve vlastnictví dlužníka - pokud se domnívá (má nějaké důkazy nebo oprávnění podezření, třeba díky tomu že se daná věc nachází v bytě dlužníka), že se jedná o majetek dlužníka.

To, že má řada dlužníků vedené trvalé bydliště na městském úřadu není žádnou ochrannou proti exekuci spíše naopak. Může to přinášet problémy s doručováním úředních dokumentů. Exekutor stejně není vázán údajem o trvalém bydlišti. To má pro něj jen určitou informační hodnotu. Pokud nezná skutečnou adresu dlužníka, může to vyzkoušet v místě, kde má trvalé bydliště. Pokud ale zná skutečnou adresu dlužníka (pronajatý byt, podnájem, ubytovna nebo prostě „kdekoliv zrovna dlužník bydlí), může jít rovnou tam. Exekutor má oprávnění vstoupit do nemovitosti i bez přítomnosti dlužníka.

Platí ale určitá omezení – exekutor může zabavovat majetek jen v bytě (či místnosti), na níž lze hledět jako byt (či místnost) povinného. V bytě třetí osoby, i když se tam nacházejí věci dlužníka (nebo existuje odůvodněný předpoklad) může exekutor něco zabavit jen se souhlasem třetí osoby.

Jaká práva má exekutor při mobiliární exekuci:

• provést soupis majetku v nepřítomnosti dlužníka,

• zajistit si přístup do místa s věcmi povinného (i odvrtat zámek při překonat jinou překážku),

• provést osobní prohlídku dlužníka,

• sepsat věci, u kterých je důvodné předpokládat, že patří povinnému (samotné tvrzení třetí osoby: "věci jsou moje, nepatří dlužníkovi“ k odvrácení soupisu bohužel nestačí),

• vyžádat si asistenci Policie ČR,

• odvézt sepsané věci do svého skladu.

Pokud se nejedná o majetek dlužníka, je nutné tuto skutečnost prokázat – předložit nějaký doklad o vlastnictví, o koupi apod. Pokud i nadále existují pochybnosti a exekutor neuzná vlastnictví jiné osoby – je nutné se obrátit na soud a podat vylučovací žalobu. O vlastnictví daného předmětu pak rozhoduje soud.


CO MI EXEKUTOR NESMÍ VZÍT


Věci, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů a další, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly a jejichž počet a hodnota odpovídá obvyklým majetkovým poměrům - zejména:

 • běžné oděvní součásti, včetně prádla a obuvi,
 • obvyklé vybavení domácnosti, zejména lůžko, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, jedna lednička a jedna pračka na domácnost, sporák, vařič, vytápěcí těleso, palivo, přikrývka a ložní prádlo, pokud hodnota takové věci zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti,
 • studijní a náboženská literatura, školní potřeby a dětské hračky,
 • snubní prsten, písemnosti osobní povahy, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se dlužníka nebo členů jeho rodiny a nosiče dat těchto záznamů, pokud nelze záznamy přenést na jiný nosič,
 • zdravotnické potřeby a jiné věci, které dlužník nebo člen jeho domácnosti potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě,
 • hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima,
 • zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako společník.

Je-li povinný podnikatel, nemůže se výkon rozhodnutí týkat těch věcí z jeho vlastnictví, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti; to neplatí, vázne-li na těchto věcech zástavní právo a jde-li o vymožení pohledávky oprávněného, která je tímto zástavním právem zajištěna.

DOPORUČENÍ:

Pokud si nejste jisti, zda za vámi nevázne nějaký exekuční titul (exekuce), můžete nahlédnout do takzvaného Centrálního registru exekucí (Exekutorské komory ČR) https://www.ceecr.cz nebo Centrální registr dlužníků http://www.centralniregistrdluzniku.cz a nechat si vyjet svůj osobní výpis exekucí či prověřit jiné osoby, s kterými chcete uzavřít obchodní či osobní dohody.

ČTĚTE TAKÉ:

Diskuse

Může být zabavení tablet, který slouží ke studiu a můžou být i data, které spadají pod ochranu osobních údajů

Martin Benka | 15.7.2019 11:31 | Citovat »

dobry vzit satni skrin sedacku dceri srinky ma tam veci a kdyz je to stary nabytek pozkozeny nebo rozbyti to nemuze vzit dekuji za odpoved

zdenka kindlova | 10.9.2019 10:50 | Citovat »

Pokud je můj soused, bydlící ve stejné budově, v exekuci, ale ve vlastnické smlouvě není specifikováno, které části budovy komu patří, tak exekutor může zabavit i věci v mém bytě? Zvonky s jmenovky máme jen na brance, ale ne na dveřích bytů. Mnohokrát děkuji za jakoukoliv radu.

Znepokojený Občan | 31.10.2019 13:38 | Citovat »

Muze dnes dojít a zítra vybilitit byt? díky

Franta | 31.10.2019 21:05 | Citovat »
"dobry vzit satni skrin sedacku dceri srinky ma tam veci a kdyz je to stary nabytek pozkozeny nebo rozbyti to nemuze vzit dekuji za odpoved "
Mirka strmiskova | 25.11.2019 21:30 | Citovat »

Dobrý den,

Před několika lety jsem bydlela v podnájmu tam jsem složila kouči která mi nebyla vrácena neboť jsem tam měla nějaký nedoplatek za určitou dobu majitel přes pravnika,exekutora udělil ženu dlužím ještě 15000 nechápala jsem to od té doby mi pan exekutor Jícha zabavuje co se dá exekuce na plat,na bonus daňový,teď za úraz co jsem měla a z 15000 jeto 180000 mám syna kterého živým před 5.lety úraz na 3.zlomenou nohu a mám problém sehnat lépe placenou práci a když chci synovy necou koupit nebo samoa sobě nemůžu neboť pan exekutor mi to zabaví pomalu nemám na autobus do zaměstnání stěží na jídlo otec od syna mi musí platit nájem stěží zaplatím energie už nevím půjčku mi nikdo nedá abych to zaplatila měla pokoj psychyku stoho pana mám již beru léky na nervy už nevím co dělat poraďte prosím,pomozte

Žaneta karpiskova | 29.1.2020 11:22 | Citovat »

Dobrý den,

to jste asi na špatné planetě. Exekutor Jícha, nedokázal vymoci mému bratrovi dlužných 30.000,- ani postihnutím starobního důchodu, natož zabavení majetku. Dlužník se směje, věřitel se diví, právnicí jsou v němém úžasu. Doted se vše jakoby řeší. V tomto případě se mě pan Jícha jeví jako rozdvojená osobnost, kdy jde po po Vás jako slepice po flusu a jste z něho na prášky, po našem dlužníkovi nejde vůbec. Řekl bych že jakéhokoliv výsledku se nedočkáme ani Vy ani můj bratr.

Tomáš Čurda | 8.2.2020 12:30 | Citovat »

Dobrý den,mám exekuci na plat.Z přítelkyni jsme se vzali ale před sňatkem jsme udělali predmanzelskou smlouvu u notáře.I přesto manželce skocili na účet a chtej sebrat i automobil.Jak se máme bránit? A jak je toto vlastně možný? Děkuji za odpověď

Jan gábor | 2.6.2020 17:15 | Citovat »

Pokud máte s manželkou předmanželskou smlouvu, kde je vypsán majetek, který do společného majetku nepatří, pak se můžete bránit tak, že podáte vylučovací žalobu na zabavený majetek. Na druhé straně - co se týká účtu (pokud nemáte rozdělení společného jmění manželů - kam by spadal i manželčin účet), pak tento může exekutor obstavit pro výkon exekuce.

marcela | 6.6.2020 15:39 | Citovat »

Muze exekutor zabavit router a set top box?

Frantidek Vesely | 11.7.2020 08:27 | Citovat »
Pokud mají dané věci nějakou hodnotu, jsou funkční a dají se nabídnout v dražbě, pak i tyto věci se mohou stát předmětem mobiliární exekuce.
Marcela | 13.7.2020 06:08 | Citovat »

Dobrý den chci se zeptat přítelkyně má exekuci a bydlíme spolu já v tom bytě nemám trvale bydliště ale nabytek je můj

Kupoval jsem od známého TV a stěnu mám. Doklad pouze mezi kupujícím a prodávajícím ( já kupující známý prodávající)

Může to exekutor zabavit?

Martin | 3.9.2020 20:04 | Citovat »

Dobrý den, Martine, ano, i ten majetek může být v rámci exekuce zahrnut (zabaven). Vyjmout jej lze podaním vylučovací žaloby, kdy musíte exekutori prokázat, že je majetek skutečně Váš. Tj. kupní smlouva, faktura na vaše jméno atd.

Marcela | 4.9.2020 06:21 | Citovat »

Dobrý den ,mám dotaz ohledně exekuce,byl u nás exekutor označil nábytek domluvily jsme se na splátkách ty řádně platím ,dva týdny na to mne navštívil další ,a polepil ten sami nábytek který už je jednou zabaven může se to nebo se mohu proti tomu nějak bránit děkuju

Barbora | 22.10.2020 13:07 | Citovat »

Dobrý den, postup je v pořádku. I další exekutor může znovu "olepit" stejný majetek, ale právo na případné uspokojení z tohoto majetku bude mít věřitel, pro kterého vymáhá pohledávku první exekutor. Tj. druhý exekutor musí čekat. Přesně je to upraveno v zákoně č. 119/2001 Sb. o střetu exekucí. - Prodej movitých věcí § 11 (1) Postihují-li exekuce souběžně stejnou movitou věc povinného, provede se ta exekuce, v níž byla tato věc nejdříve sepsána; řízení v ostatních exekucích se ohledně této věci dnem právní moci jejich nařízení přerušují. (2) V řízení o exekuci přerušené podle odstavce 1 lze pokračovat jen tehdy, jestliže v exekuci, v níž byla věc dříve sepsána, nebyla do jejího pravomocného skončení tato věc prodána a ani jinak použita k uspokojení oprávněného nebo jestliže ještě před jejím pravomocným skončením byla z této exekuce vyloučena a jestliže vymáhaná pohledávka dosud nezanikla. Z více exekucí přerušených podle odstavce 1 se pokračuje v té, v níž byla věc sepsána dříve. (3) Byla-li táž movitá věc sepsána ve více exekucích tentýž den, rozhodne obecný soud povinného, která z těchto exekucí se provede.

Ještě možná za zmínku stojí objasnění pojmu "zajištění" a provedení". Zajištění - znamená de facto soupis (označení) movitých věcí, které se buď odvezou či ponechají na místě. Provedení - to už je samotná realizace prodejem movitých věcí v dražbě (to lze však až po právní moci, resp. doložce provedení exekuce), pokud tyto věci nebudou vyloučeny z exekuce.

Marcela Hrubošová | 23.10.2020 11:26 | Citovat »
Komentovat
 
 

Přihlaste se k odběru novinek a objevujte s námi svět financí

Jméno: Email: Email: