Finance pro radost

FINANČNÍ MINIMUM V PODNIKÁNÍ - 6. VÝSLEDOVKA

16.9.2015 3688x (naposledy 22.9.2023 14:13) 0 PODNIKÁNÍ od A do Z

FINANČNÍ MINIMUM PRO ÚSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ - 6. VÝSLEDOVKA

"Podnikání je soustavná činnost za účelem zisku." Nedílnou součastí úspěšného a prosperujícího podnikání se proto stává šestero základních ukazatelů.

1. PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR

2. FINANČNÍ PLÁN

3. OBCHODNÍ PLÁN

4. CASHFLOW (= FINANČNÍ TOK)

5. ROZVAHA

6. VÝSLEDKOVKA

6.VÝSLEDOVKA

Výsledovka je našim VYSVĚDČENÍM za naše podnikatelská rozhodnutí v průběhu celého roku. Výsledovka nám dává skutečný pohled na naše podnikání jeho ZISKOVOST nebo ZTRÁTOVOST.

Účel Výsledovky je ukázat nám rozdíl mezi náklady (výdaji), které jsme do podnikání dali a výnosy (příjmy), které jsme za naši podnikatelskou činnost dostali zaplaceno. Pokud jsou náklady (výdaje) větší než výnosy (příjmy) z podnikání pak jsme ve ZTRÁTĚ, a podnikání spíš sponzorujeme nebo podnikáme na dluh. Pokud jsou však výnosy (příjmy) větší než naše náklady (výdaje), pak jsme v ZISKU a můžeme si gratulovat k úspěšné a prosperující firmě.

Jednoduchý vzor VÝSLEDKOVKY

NÁKLADY (výdaje)

VÝNOSY (příjmy)

Skutečně uhrazené náklady (výdaje) v Kč

Skutečně zaplacené/přijaté výnosy (příjmy) v Kč

ZTRÁTA

ZISK

Rozdíl mezi NÁKLADY a VÝNOSY nám dává výsledek = HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK, ve formě ZISKU nebo ZTRÁTY.

Přihlaste se k odběru novinek a objevujte s námi svět financí

Jméno: Email: Email: