Finance pro radost

Jak si poradit s dluhy

17.11.2012 5600x (naposledy 4.3.2021 16:09) 7 Jak na FINANCE, DLUHY, POJIŠTĚNÍ

Dlužit je běžné a ve své podstatě na tom není nic špatného. Na jedné straně jsou tu ti, kdo peníze půjčují (například banky, finanční instituce či splátkové společnosti) za účelem zhodnocení prostředků, které aktuálně nepotřebují, na druhé straně jsou tu ti, kdo mají potřebu, ale chybí jim prostředky k jejímu pokrytí. Jedná se o výměnný obchod, kde zbožím jsou peníze. Co je však při tomto obchodování velmi důležité? Aby obě strany měly stejné informace a znalosti, a vzájemně se ve vztahu neobelhávaly a netěžily z neznalosti a neschopnosti jedné ze stran posoudit dopady uzavření smlouvy o půjčce v důsledku nedostatečné finanční gramotnosti.

1. Udělejte si přehled výdajů a příjmů

Než si půjčíte finanční prostředky udělejte si jednoduchý přehled o stavu svých financí, aby jste věděli, zda máte a budete mít na jejich včasné a řádné splacení. Je vhodné počítat s rezervou pro případ nenadálých událostí jako je například nemoc či ztráta zaměstnání, které znamenají značný výpadek příjmů.

2. Vyberte si správného partnera

Věnujte dostatečný čas výběru partnera, od kterého si půjčujete. Pamatujte, že čím “rychlejší peníze” tj. čím rychleji lze peníze získat, tím větší nebezpečí může číhat při jejich vracení a užití. I protistrana, která vám peníze půjčuje, by se měla zajímat, co jste za člověka a zda jste dostatečně movitý, abyste jí prostředky včas a řádně vrátili. Pokud vám půjčí peníze hned na první schůzce, vězte, že je to něčím vykoupeno (např. vysoký úrok, vysoké smluvní pokuty, zajištění nesplácené půjčky směnkou apod.)

3. Nechte si vše řádně vysvětlit

Ptejte se na všechny závazky a povinnosti, které vám z půjčení peněz plynou. Pokud jsou na vás informace složité nebo jejich přespříliš, nechte si sepsat jednoduchý přehled nejdůležitějších bodů.

4. Dbejte na správné nastavení splácení

Vždy dbejte na správné nastavení splácení půjčky, tj. první platbu (splátku) si hlídejte a nechte si potvrdit, že Vaše platba byla řádně připsána, vyhnete se tak mnoha nepříjemných překvapení v budoucnu.

5.Problémy se splácením řešte ihned: „Nestrkejte hlavu do písku!“

Pokud již dlužíte, a nemáte na zaplacení, vždy se snažte dohodnout s protistranou na možnostech (např.odklad splátek, snížení splátek, konsolidace = sjednocení více půjček do jedné apod.) V žádném případě nestrkejte hlavu do písku, dluhy na vás s radostí počkají a za dobu vaší nečinnosti se mnohonásobně zvýší o tzv. příslušenství (úroky z prodlení, pokuty, penále aj.).


RADA NA ZÁVĚR

Věděli jste, že zabránit dluhové pasti v čase předlužení můžete jednoduchým přehozením úhrad nejdříve na jistinu a až následně na příslušenství neboli nejdříve se splácí jistina a až poté úroky. Stačí o to protistranu jen požádat a odkázat se na zákonnou úpravu obchodního zákoníku § 330, kde dlužník může přímo určit, na jaký závazek má být věřiteli jeho úhrada poukázána. "Má-li být věřiteli splněno týmž dlužníkem několik závazků a poskytnuté plnění nestačí na splnění všech závazků, je splněn závazek určený při plnění dlužníkem," uvádí obchodní zákoník.

- toto platilo do 31.12.2013

Od 1.1.2014 je toto právo dlužníka zakotveno v Občaském zákoníku, kde se uvádí:

Znění občanského zákoníku upravující práva dlužníků:

Podle ust. § 1932 nového občanského zákoníku platí, že „má-li dlužník plnit na jistinu, úroky a náklady spojené s uplatněním pohledávky, započte se plnění nejprve na náklady již určené, pak na úroky z prodlení, poté na úroky a nakonec na jistinu, ledaže dlužník projeví při plnění jinou vůli“. Proto můžete částečně zabránit dluhové pasti v čase předlužení i tím, že určíte, kterou část Vašeho dluhu budete tou kterou platbou hradit. Pokud chcete uhradit nejprve jistinu a až následně příslušenství, stačí při provádění platby jednoznačně určit, že úhradou splácíte jistinu. Pokud máte u jednoho věřitele více dluhů, vždy určete, který dluh splácíte a zda splácíte jistinu nebo příslušenství. Neprojevíte-li v případě více dluhů svoji vůli, který dluh chcete splácet, platí ust. § 1933 nového občanského zákoníku, podle kterého primárně platí, že „je-li dlužník dlužen z několika závazků k plnění stejného druhu a neurčí-li při plnění, na který dluh plní, započte se plnění nejprve na závazek, o jehož splnění věřitel dlužníka již upomenul, jinak na závazek nejméně zajištěný.


Diskuse

Dobrý den

měla bych na vás dotaz týkající se dluhů. V minulosti jsem si vyřídila půjčky...bohužel jsem se dostala do finanční tísně a přetala jsem splatky platit. Současná situace je v řízení exekucí. Dá se s tímto problémem ještě něco dělat?

Vaňková | 27.1.2014 14:30 | Citovat »

Vážená paní Vaňková,

pokud už jsou Vaše dluhu řešeny v rámci exekučního řízení, pak je nejdůležitětší komunikovat s exekutorem a snažit se dohodnout na formě splácení, pokud nemáte na zaplacení celého dluhu. Pamatujte však, že návrh splátek by měl vycházet převážně od Vás a vašich možností. Vždy se bere velmi kladně, pokud je snaha dlužníka své závazky splatit co nejdříve. Pokud budou splátky navrženy neadekvátně k výši dluhu (např. 100,- Kč měsíčně při dluhu 100.000,-- Kč) pak exekutor nemusí na takový návrh přistoupit a bude postupovat v exekuci dle možností exekučního řádu. Další důležitým Vašim krokem při domlouvání si formy a výše splácení je dohoda, kam maji být naparovány Vámi zaslané peníze tj. vždy upřednostněte jistinu, aby se začalo snižovat i stále narůstající příslušenství (tj. penále, úroky). Vyhnete se tak dluhové pasti. Co to znamená v praxi: při jednání s exekutorem, řekněte nebo písemně napiště, že si přejete, aby veškeré Vaše úhrady byly napárovány na jistinu. Při první platbě si to potom odkontrolujte , a to bud telefonicky nebo si nechte zaslat vypis k dluhu.

Držím palce, ať máte co nejdříve uhrazeno. Tato zkušenost Vás bude v budoucnu varovat před dalšími půjčkami.

Krásný den.

marcela

Marcela Hrubošová | 27.1.2014 17:40 | Citovat »

Dobrý den paní Marcelo,

mám dotaz k výše uvedenému. Pokud už je exekuce na plat a trvá již několik let, je i v tomto případě možno určit, co se má splácet částkou, kterou zaměstnavatel strhává a posílá? Zda jistinu či příslušenství? A pokud ano, tuto svou vůli má zaměstnanec písemně sdělit exekutorovi i zaměstnavateli? A jak zamezit zaměstnavateli, aby strhával větší částku, než je zákonná povinnost? Co dělat, když zaměstnanci ponechává nižší částku, než je nezabavitelná částka? Dohadovat se s ním nechce, aby nepřišel o práci, ale žít trvale ze šesti tisíc také nelze.

Děkuji za odpověď a přeji pěkné dny.

Klára

Klára | 17.3.2014 19:07 | Citovat »

Dobrý den, Kláro,

v jakémkoliv okamžiku máte jako dlužník právo (dle občaského zákoníku) určit si na co má být vaše platba/úhrada poukázána. Ano, je dobré sdělit tento požadavek písemně, je to doklad i pro Vás i pro vaši kontrolu odkdy se takto má dít. Písemnou žádost zašlete na všechny věřitele, ke kterým máte závazek (dluh) splácet, a kterým nějaké platby poukazujete tj. exekutorskému úřadu, zaměstnavateli, případně dalším věřitelům.

Pokud zaměstnavatel nedodržuje zákon, a právo je na vaší straně, pak Vám doporučím - bránit se. Upozornit písemně na nedostatky na jeho straně, aby se Vám musel vyjádřit písemně (vytváříte si vlastně podklady/důkazy pro případné soudní vymáhání svého práva, že jste na nedostatek upozorňovala a snažila se o smírně řešení). Pokud to nepomůže, pak bych se obrátila na právní pomoc. Někdy jen oslovení 3tí osobou může být více účinné a nemusím dojít na žádné soudní řízení ,-).

Přeji krásný den.

marcela

Marcela Hrubošová | 19.3.2014 09:23 | Citovat »

Vážená paní Marcelo,

na syna byla podána žaloba od rozhodčího soudu,aby uhradil dlužnou částku bance. Syn má poslat žalobní odpověď s přílohami a my nevíme,co to je. Můžete poradit a dá se s touto situací něco ještě dělat,nebo je nutné zaplatit.? Celou částku na zaplacení nemáme.Jelikož se nyní naše situace mírně zlepšila,můžeme částku splácet.

Děkuji vám za odpověď.

Eva

Eva | 16.6.2014 14:47 | Citovat »

Vážená paní Evo, žalobní odpověď s přílohami znamená, že soud žádá Vašeho syna, aby se k žalobě vyjádřil tj. zda s dluhem souhlasí, nesouhlasí, jestli mezi tím už například nezaplatil apod. Jedná se tedy o zcela obyčejnou odpověď "Co on na to". Přílohou bývá např. kopie bankovního výpisu pokud už byla např. dlužná částka uhrazena a žaloba je tím pádem zbytečná. Pokud však dluží, dosud nezaplatil, pak je rozhodčí řízení nejrychlejší formou odžalování dlužné částky a získání rozhodnutí k výkonu exekuce. Proti rozhodnutí rozhodčího soudu není možné se odvolat, tzn. že v okamžiku, kdy je dlužníkovi (synovi) doručeno, rozhodnutí nabývá účinnosti, a může se přistoupit k exekučnímu řízení. Nepomůže ani nepřebírat si poštu. Možnost řešení je pokusit se dohodnout na splátkách, ale protistrana s tím nemusí souhlasit, pokud pro ně splátka nebude svou výší zajímavá. Určitě doporučuji komunikovat, reagovat a snažit se dohodnout na splácení. V každém případě doporučuji synovi, aby uplatnil § 1932 nového občanského zákoníku - platí, že „má-li dlužník plnit na jistinu, úroky a náklady spojené s uplatněním pohledávky, započte se plnění nejprve na náklady již určené, pak na úroky z prodlení, poté na úroky a nakonec na jistinu, ledaže dlužník projeví při plnění jinou vůli“, čímž Váš syn předejde dalšímu hlubokému zadlužování a dluhové pasti. Věřiteli, rozhodčímu soudu při splátkách nebo exekutorovi to stačí oznámit písemně a klidně může okopírovat tento odstavec,tak jak leží a běží. Držím palce při dalším řešení dlužných částek, a velmi doporučuji hlavně komunikovat s protistranou. Krásný den.marcela

Marcela Hrubošová | 16.6.2014 19:16 | Citovat »

Dobrý den.V roce 2009 jsem si udělala refinanc s banky, protože jsem , záhy přišla o práci snažila jsem se vše řešit s bankou ( měla jsem i pojištění pro případ stráty zaměstnání,které my bylo odmítnuto), nevzdávala jsem se a usilovně hledala práci, ale do toho jsem onemocněla a stala se invalidní. I přes tyto překážky jsem platila splátky na puvodní učet ale banka my dvě splátky poslala spátky a pohledávku prodala jiné společnosti. Byla jsem se poradit a bylo my řečeno l splácet nejdříve jistinu dluhu , kterou splácím každý měsíc. Celou dobu jsem na úřadě práce. Nyní se blíží datum splatnosti refinace a já ještě nemám splacenou jistinu, mám strach, že my udělají exekuci a já se nikde nedovolám , že jsem splácela jistinu mám sice stvrzenky kde mám napsáno na částečné splacení jistiny dluhu, ale přesto nevím kam se jít poradit kdyby my přišlo , že jsem nic nesplácela již jsem se s takovou věcí setkala.prosím poradte my jak se mám zachovat a kam se odvolat.

Jana | 12.7.2016 18:11 | Citovat »
Komentovat
 
 

Přihlaste se k odběru novinek a objevujte s námi svět financí

Jméno: Email: Email: