Finance pro radost

Jak ustát změny v práci

12.10.2013 6246x (naposledy 25.4.2024 00:31) 0 FINANČNÍ PORADNA a MENTORING

Pokaždé, když lidé čelí změně - přičemž je prakticky jedno, zda se jedná o změnu související s jejich osobním nebo pracovním životem, jsou jejich reakce značně rozdílné. A to nejen u jednotlivých osob, ale také v časovém průběhu změny.

  • Tím mám na mysli, že člověk může reagovat na změnu nejdříve negativně, ale s odstupem času může být jeho názor zcela odlišný. Na grafu v příloze můžeme vidět reakci jednotlivce na změnu v průběhu jednotlivých časových období.

V knize "Transitions" autoři Adams, Hayes a Hopson vyslovují názor, že významné pracovní změny mohou být, co se týče jejich vlivu na jednotlivce, podobné jako jiné významné změny, které vůbec s prací nesouvisí - například ztráta blízké osoby či manželství. Věří, že lidé prožívají tyto změny v sedmi stádiích:

  • Imobilizace - šok, ztráta zaměření
  • Popření změny
  • Bezmocnost
  • Akceptace reality
  • Testování možností
  • Hledání nového významu
  • Integrace

Doba potřebná k přijetí větších změn může být až 18 měsíců i déle. Avšak pochopení toho, co se děje, může často snížit čas potřebný na realizaci změny a na plné přijetí nových způsobů chování. Tento proces je možné nejlépe pochopit na grafu, který je znám jako "KŘIVKA PROŽÍVÁNÍ ZMĚNY". Tato křivka ukazuje, jak je odlišná způsobilost, respektive výkonnost jednotlivce v příslušném čase změny a jak se odráží v pravděpodobných změnách nálady a morálky (i ve vývoji jeho způsobilosti) v průběhupřekonávání změny.

PAMATUJTE!!!

Konec jednoho, přináší začátek druhého! Jak šťastná pro nás změna v životě bude, záleží jen na našem přijetí a postoji. Buďte pozitivní a přijdou k vám věci pozitivní, buďte negativní a přilákáte k sobě věci negativní.

Přílohy

Soubor Velikost Typ
MH - krivka zmeny.jpg 194.78 kB

Přihlaste se k odběru novinek a objevujte s námi svět financí

Jméno: Email: Email: