Finance pro radost

"KDYŽ LIDÉ PŮJČUJÍ LIDEM."

9.1.2017 3025x (naposledy 7.3.2021 03:13) 1 Jak na FINANCE, DLUHY, POJIŠTĚNÍ

Slyšeli jste v poslední době v televizi nebo rádiu stále se opakující reklamní slogan LIDÉ PŮJČUJÍ LIDEM? Jste natolik důvěřiví a věříte, že se jedná o mezilidský počin, kdy lidé co peníze mají, pomáhají těm, kteří je nemají, anebo jste ani při těchto líbivých reklamních slovech neztratili zdravý selský rozum a víte, že i v tomto případě jde o čistý podnikatelský záměr, který sebou nese veškerá podnikatelská rizika.

Tedy i podnikatelské riziko ztráty investovaných prostředků. Jak tedy funguje podnikání s penězi, kde "LIDÉ PŮJČUJÍ LIDEM"?

Buďte si jisti, že se nejedná o žádnou skupinku nadšenců, kteří nevědí co s penězi, a proto je na potkání nabízí, těm kdo je potřebují. V každém případě se jedná o podnikatelské subjekty, které jsou registrovány u České národní banky jako dohledu nad finančním trhem a mají živnostenská oprávnění ke sjednávání spotřebitelských úvěrů. Všechny společnosti, které na trhu operují s tímto sloganem (i bez něj) si můžete prohlédnout na justice.cz nebo cnb.cz, a podívat se, kdo za společností skutečně stojí (tj. kdo je jejím majitelem) a jaká je jeho hlavní motivace. V řadě případů jsou takové finanční společnosti ve spojení s velkými investory jako je např. Zonky a její společník Home Credit, kde hlavním cílem zůstává i nadále maximální dosažení zisku.

Kdo alespoň trochu nahlédl do podnikání finančních institucí, ví, že jakékoliv půjčování peněz vychází vždy ze stavu LIDÉ PŮJČUJÍ LIDEM. U bank jsou to vkladoví klienti, kteří mají otevřený osobní či podnikatelský účet, kam jim přichází příjmy ze zaměstnání nebo podnikání, a využívají produkty běžného účtu, vkladových, termínovaných či spořících produktů. Proti nim stojí zájemci o peníze, ať už je to ve formě kreditních karet, kontokorentů, půjček či úvěrů, kde banka vykonává roli "zprostředkovatele" a nabízí volné prostředky vkladových klientů jednotlivým zájemcům. Úkolem banky je pak obezřetně vybírat klienty, kterým peníze půjčí, to znamená, že musí velmi pečlivě zvážit a vyhodnotit rizika spojená s klientem, kterému prostředky vkladových klientů půjčuje, aby tento klient včas a řádně dokázal vrátit půjčené prostředky bance plus jejich zhodnocení (cenu peněz = úrok), za které mu banka peníze půjčila. Do procenta zhodnocení se často započítává i procento chyb, které banka při výběru udělala. Čím více nesplácených půjčených peněz, tím vyšší bude cena půjčených peněz, tak aby se na straně vkladových klientů vykompenzovala ztráta a bance její odměna. Prostředky vkladových klientů bank nesmí být úvěrovou činností banky nijak vážně ohroženy, i na to dohlíží Česká národní banka. U finančních společností jsou na místě vkladových klientů často různí soukromí investoři, kteří dokáží často půjčováním peněz vydělávat daleko více než běžnou činností. Vzhledem k tomu, že soukromé finanční společnosti často nesdílí informace o neplatících klientech, jako je tomu u bank, je riziko nesplácení daleko větší a proto se i cena půjčených peněz (tj. úrok) pohybuje daleko výše než u bank právě z toho důvodu, aby se kompenzovaly ztráty z těch klientů, kteří si peníze půjčily, ale už je nevrátily a jsou ve stavu soudního vymáhání, exekucí či osobních bankrotů (insolvencí).

Projekty jako Zonky či jiné nabízí možnost investování obyčejným lidem, kdy se mohou stát investorem půjčujícím své volné prostředky, avšak v těchto připadech nemá náš "zonky-investor" žádné právo k vymáhání své částky po dlužníkovi (neb se účastní tzv. kolektivního půjčování/investování na základě rámcové smlouvy), kde nese veškeré riziko ztráty z nesplácených půjček, a ještě musí zaplatit odměnu/poplatek za příležitost účastnit se investování, na svých bedrech. Naopak společnost Zonky z toho v každém případě vychází z výnosem, neboť nepůjčovala své prostředky, nýbrž zprostředkovala příležitost obyčejným lidem investovat do dluhů (půjček) a za to od "zonky-investora" dostává zaplacenu svou odměnu za "příležitost".

Mé doporučení:

Pokud byste se chtěli stát investory v rámci půjčování peněz, tak si vyberte konkrétního zájemce o peníze (tj. dlužníka) a s ním si sepište svou vlastní Smlouvu o zápůjčce, která bude znít na vaše jméno a v okamžiku, kdy vám protistrana přestane splácet, se můžete pustit do vymáhání dlužné částky mimosoudní, soudní či exekuční cestou. Do rizik, které však nedokážete řídit, se raději nepouštějte!K tomuto článku není dostupná diskuse.

Přihlaste se k odběru novinek a objevujte s námi svět financí

Jméno: Email: Email: