Finance pro radost

LIDÉ V PODNIKÁNÍ

1.6.2015 3763x (naposledy 25.4.2024 01:45) 0 PODNIKÁNÍ od A do Z

PODNIKÁNÍ Z PTAČÍ PERSPEKTIVY - LIDÉ

V podnikání existuje šest základních oblastí, které budeme nuceni řešit. Je jedno zda jsme velká firma nebo malý živnostník. Pokud chceme být úspěšní a naše podnikání efektivní a prosperující, nezbývá než se s nimi seznámit.

ŠEST ZÁKLADNÍCH OBLASTÍ PODNIKÁNÍ:

1. PR (PUBLIC RELATIONS) - MARKETING

2. OBCHOD

3. FINANCE

4. IT (INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE)

5. OPS (OPERATIVA) - BACK OFFICE (ZÁZEMÍ FIRMY)

6. LIDÉ

6. LIDÉ

Oblast LIDÉ nám zastřešuje činnosti spojené s lidmi, kteří s námi spolupracující na našem podnikání. Mohou sem patřit zaměstnanci nebo externí spolupracovníci.

Tato oblast nám řeší:

  • Smlouvy se zaměstnanci/externími spolupracovníky
  • Komunikaci s úřady a dodržování právních norem při zaměstnávání lidí
  • Nábor nových pracovníků
  • Trénink a školení
  • Motivační programy a odměňování

Ať již se rozhodneme pro vlastní zaměstnance nebo externí spolupracovníky, musíme být srozuměni s tím, že tato oblast je jednou z nejnáročnějších oblastí v podnikání. Práce s lidmi patří mezi nejtěžší, a aby naše firma rostla a prosperovala, pak nesmíme tuto oblast rozhodně opomenout a podcenit.

Mít jasnou vizi, znáborovat ty správné lidi, vytvořit jim dostatečně kvalitní zázemí, vzdělávat je a pomáhat jim růst v jejich osobním i pracovním životě, a tím získat motivované lidi, kteří chtějí, pak jsme našli Zlatý grál našeho podnikání.

“ŽÁDNÝ PODNIK NEVYROSTE K VELIKOSTI, POKUD NEVYNALEZNE ZPŮSOB, JAK MĚNIT NÁDENÍKY V ŘEDITELE.”

Tomáš Baťa


Přihlaste se k odběru novinek a objevujte s námi svět financí

Jméno: Email: Email: