Finance pro radost

MÁLO ZNÁMÉ ZPŮSOBY SNÍŽENÍ DLUHŮ PODLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

4.2.2014 6515x (naposledy 7.3.2021 03:32) 7 Jak na FINANCE, DLUHY, POJIŠTĚNÍ

Co se změnilo s novým rokem 2014 a jaká práva mají dlužníci podle nového občanského zákoníku, jehož účinnost vstoupila v platnost 1.1.2014? Jak se mohou bránit před dluhovou pastí a své dluhy i při řádném splácení skutečně snižovat?

Tyto málo známé způsoby snižování dluhů, které nabízí občanský zákoník, však mohou přinést dlužníkům významné úspory.

Znění občanského zákoníku upravující práva dlužníků:

Podle ust. § 1932 nového občanského zákoníku platí, že „má-li dlužník plnit na jistinu, úroky a náklady spojené s uplatněním pohledávky, započte se plnění nejprve na náklady již určené, pak na úroky z prodlení, poté na úroky a nakonec na jistinu, ledaže dlužník projeví při plnění jinou vůli“. Proto můžete částečně zabránit dluhové pasti v čase předlužení i tím, že určíte, kterou část Vašeho dluhu budete tou kterou platbou hradit. Pokud chcete uhradit nejprve jistinu a až následně příslušenství, stačí při provádění platby jednoznačně určit, že úhradou splácíte jistinu. Pokud máte u jednoho věřitele více dluhů, vždy určete, který dluh splácíte a zda splácíte jistinu nebo příslušenství. Neprojevíte-li v případě více dluhů svoji vůli, který dluh chcete splácet, platí ust. § 1933 nového občanského zákoníku, podle kterého primárně platí, že „je-li dlužník dlužen z několika závazků k plnění stejného druhu a neurčí-li při plnění, na který dluh plní, započte se plnění nejprve na závazek, o jehož splnění věřitel dlužníka již upomenul, jinak na závazek nejméně zajištěný.

DOPORUČENÝ POSTUP:

Co nám tedy tento odstavec říká?

Pokud nechcete spadnout do dluhové pasti (tj. že skutečně vypůjčená částka=jistina se nemění/nesnižuje, a na základě ní se generují stále nové a nové úroky + úroky z prodlení a váš dluh stále neklesá nebo naopak se ještě zvyšuje), je nutné přímo a konkrétně věřiteli sdělit, kterou část svého dluhu úhradou splácíte, tj. že platbou hradíte jistinu.

Jak to věřiteli oznámit?

Nejlépe písemně a odeslat doporučenou poštou. Kopii dopisu s podacím lístkem si pečlivě uschovejte.

Vzor žádosti v příloze.

Přílohy

Soubor Velikost Typ
VZOR ŽÁDOSTI.docx 43.18 kB

Diskuse

Dobrý den,

zdá se mi logické, že přednostní úhradou na jistinu svůj dluh dlužník může snadněji doplatit a nespadnout do dluhové pasti. Nicméně na jiných stránkách, které se zabývají stejným tématem, jsem četla, že v případě, že dlužník hradí nejdříve jistinu a pak příslušenství, věřitel úročí i toto příslušenství, a to v souladu s novým OZ. Úročí pokuty, úroky z prodlení atd. Je toto pravda?

Dále by mě zajímalo, zda může dlužník oznámit určení platby i v případě splácení hypotečního úvěru, když se dostane do prodlení s platbou. Nebo zda se vše striktně řeší VOP banky (které se často mění).

Děkuji za odpověď.

Marcela M. | 9.6.2015 08:40 | Citovat »

Dobrý den, děkuji mnohokrát za Váš dotaz. Bohužel, ANO, změnou legislativy nového občanského zákoníku se změnila právní úprava k velkému neprospěchu dlužníka. Pokud je smluvní vztah ukončen pro neplacení (či z jiného důvodu) a je nastaven nový splátkový kalendář, kde dlužník vedle jistiny splácí i další příslušenství (jako jsou pokuty, smluvní pokuty a penále, úroky, úroky z prodlení aj.) mohou být tyto i nadále úročeny dalším úrokem z prodlení. Nejsmutnější na tom je, že úrok může být jakkoliv vysoký - není tedy ochrana před lichvou.

Všem lidem doporučuji maximálně uváženě zvažovat jakékoliv půjčky či úvěry (tj. jakékoliv zadlužování) a vždy si velmi dobře pročíst obchodní podmínky, které upravují právě úroky z prodlení, smluvní pokuty a všechny platby navíc, třeba i platby za upomínky. Pokud se s podmínkami půjčky řádně neseznámíte a nemáte přesné informace, co vám půjčení peněz stojí či může v budoucnu stát, tak již dnes strkáte hlavu do oprátky. Prosím, buďte skutečně hodně obezřetní. Nevěřte ničemu a vždy dejte na svůj selský rozum.

U řádně splácených úvěrů toto úpřednostnění jistiny před příslušenstvím není možné, pokud tak nejsou nastaveny již samotné podmínky úvěrové smlouvy.

Snad vám tyto informace, alespoň trochu poslouží. Krásný den.

marcela hrubošová

Marcela Hrubošová | 9.6.2015 17:30 | Citovat »

Dobrý den, jen doplním ... dle novely OZ lze úročit i úroky z úroků ... nicméně,

(2) Věřitel, který bez rozumného důvodu otálí s uplatněním práva na zaplacení dluhu tak, že úroky činí tolik co jistina, pozbývá právo požadovat další úroky. Ode dne, kdy uplatnil právo u soudu, mu však další úroky náleží.

Tj. nejsem si jist, zda je to dobrá či špatná zpráva, ale je to tak, tato novela zrychluje cestu k exekucím, jelikož věřitelům nedovoluje požadovat nárůsty dluhu o stovky procent... nicméně je potřeba si sledovat tok financí!

Jiří Vohralík | 9.6.2015 21:22 | Citovat »

Zdravím,

jsme v insolvenci, která končí koncem února 2018. Do insolvence nebyla zahrnuta hypotéka, kterou jsme pro nedostatek financí po čas insolvence neplatili.

Co se s tím dá dělat ? Jaký je/ bude v těchto případech postup ?

MOC děkuji za odpověď.

Klášterková

Barbora | 27.12.2017 11:40 | Citovat »

Dobrý den, pokud jste prošli insolvencí a jste takzvaně oddluženi, pak za vámi žádné další dluhy, které vznikly před zahájením insolvence nejdou. To znamená, že pokud se banka včas nepřihlásila se svojí pohledávkou z úvěrové smlouvy do insolvenčního řízení, nemůže na vás po skončení insolvence nic požadovat. Její právo takto zaniklo.

Marcela Hrubošová | 29.5.2018 08:07 | Citovat »

Dobrý den, prosím Vás o radu v této situaci týkající se exekuce.

Náhodnou kontrolou jsem v registru ceecr nalezl, že je na mě tzv. uvalena exekuce. Sám jsem kontaktoval exekutora podle jména v detailu dluhu a nechal si zaslat zaslat aktuální stav exekuční povinnosti. K mému překvapení byly v částce k úhradě naúčtovány poplatky - odměna a náklady - ve výši téměř 7 000 Kč a to i přesto, že mi do dnešního dne nebyl zaslán jakýkoliv dokument oznamující, že je proti mně vedena exekuce - titul, vyrozumění apod. Je možné proti tomuto podat ,,odpor´´?

Také mě zarazilo, že částky v ASEP a CEECR nesedí i přes to, že ceecr uvádí aktuální údaje. Vzhledem ke koronavirové situaci pochybuji o náhlých nákladech, resp. úročení dluhů bylo vládou zastaveno.

Druhá otázka se týká uhrazení jistiny. Jak je možné, že si exekutor/pověřený pracovník rozdělil částku zaslanou na jistinu podle sebe na své náklady a částečně na jistinu? Ve zprávě pro příjemce jsem vyplnil, že žádám částku zaúčtovat zcela na jistinu. Dle exekučního řádu prý exekutor po tomto detailu ve zprávě v platbě částku skutečně zaúčtovat na jistinu musí. Prosím o radu i v tomto.

Předem vám moc děkuji za pomoc.

Alois Nechvátal | 25.5.2020 21:29 | Citovat »

Dobrý den, ač je Vaše zpráva krátká, dotaz obsahuje velkou oblast odpovedi. Zkusím to tedy ve zkratce nebo Vás navedu na kompetentní osoby/orgány.

  • Odměna i náklady exekuce jsou uúčtovány na základě zákona - Exekuční řád.
  • Před zahájením exekuce je dlužník vyrozuměn exekuční výzvou (tuto povinnost také ukládá exekuční řád). Pokud jste nic nedostal, informujte se u exekutora na základě jakého titulu je na vás vedena exekuce, a kdy a jak jste o ní byl před zahájení vyrozuměn.
  • Částky v registrech jsou stahovány z účetních systémů jednotlivých subjektů, takže mohou nastat časové neshody.
  • Vláda v čase koronaviru nezastavila úročení u dluhů, pouze pozastavila mobiliární exekuce a dražby, a doporučila bankám jak se chovat v procesu odkladů splátek u řádně splácených hypoték (tj. období moratoria až na 6 měsíců)
  • Rozvrh uhrazené částky určuje exekutor dle Exekučního řádu, kdy musí jednat nestranně a nesmí zvýhodňovat ani dlužníka ani věřitele. Občanský zákoník Vám dává možnost požádat o přednostní úhradu na jistinu, a poté na příslušenství (kam však odměna exekutora nespadá).
Marcela Hrubošová | 26.5.2020 07:10 | Citovat »
Komentovat
 
 

Přihlaste se k odběru novinek a objevujte s námi svět financí

Jméno: Email: Email: