Finance pro radost

NOVINKY V LEGISLATIVĚ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ - HYPOTÉKY

12.8.2015 4547x (naposledy 4.10.2023 08:33) 0 Jak na FINANCE, DLUHY, POJIŠTĚNÍ

Revoluce v oblasti spotřebitelských úvěrů

Dne 19. 6. 2015 byl uveřejněn návrh zákona o úvěrech pro spotřebitele, kterým bude do českého práva implementován a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/ EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení (Hypoteční směrnice) a v plném rozsahu bude nahrazen stávající zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Připravovaný zákon bude mít zásadní dopad na všechny fáze úvěrového procesu bankovních i nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů na bydlení, na regulaci nebankovních poskytovatelů úvěrů a přinese zvýšenou ochranu spotřebitelů.

Nejvýznamnějšími změnami jsou:

Regulace distribuční sítě

Nebankovní poskytovatelé spotřebitelských úvěrů budou nově podléhat dohledu České národní banky, od které budou muset získat časově omezené oprávnění k činnosti poskytovatele spotřebitelského úvěru. Poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, resp. samostatní zprostředkovatelé budou plně odpovědni za činnost spolupracujících vázaných zástupců, což přinese zvýšené požadavky na jejich řídící a kontrolní systém. Zásadních změn dozná též odměňování distribuční sítě, kdy u zprostředkovatelů nebude odměna moci záviset na prodejních cílech, u osob posuzujících úvěruschopnost spotřebitele nebude moci být vázána na počet či podíl akceptovaných žádostí a zakázá- ny budou i pobídky.

Možnost předčasného splacení i u úvěru na bydlení

Návrh zákona přináší spotřebiteli nové právo zčásti nebo zcela, kdykoliv po dobu trvání smlouvy splatit i poskytnuté úvěry na bydlení a snížit si tak celkové náklady úvěrů (doposud bylo možné jen u běžných spotřebitelských úvěrů). Věřitel bude mít v takovém případě pouze právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu v přímé souvislosti s uplatněním tohoto práva vznikly.

Regulace spotřebitelských úvěrů v cizí měně

Návrh zákona zavádí přísnější pravidla pro poskytování úvěrů v cizích měnách. Tato změna bude mít vážné dopady do současné praxe poskytovatelů úvěrů, neboť cizoměnovým úvěrem je každý úvěr, který je poskytnut v jiné měně, než ve které má dlužník příjem, drží aktiva či v jiné měně než v měně státu, kde má trvalé bydliště. Příkladem může být častá situace dlouhodobě pracovně vyslaných občanů Slovenské republiky, s příjmem a aktivy v eurech a s trva- lým bydlištěm ve Slovenské republice, žádajících o úvěr na bydlení v České republice a korunách.

Rozsáhlé předsmluvní informace

Hypoteční směrnice rozšiřuje okruh povinně poskytovaných předsmluvních informací u úvěrů na bydlení v souladu s tzv. formulářem ESIP (evropský standardizovaný informační přehled). Tyto informace bude nutné promítnout do dokumentů poskytovatelů i do jejich IT systémů. Návrh zákona pak nad rámec Hypoteční směrnice stanoví u poskytovatelů hypotečních úvěrů povinné poskytování rady, a to bez jakýchkoli poplatků.

zdroj: Právní novinky 8/2015 www.havelholasek.cz

Přihlaste se k odběru novinek a objevujte s námi svět financí

Jméno: Email: Email: