Finance pro radost

OSOBNÍ BANKROT

22.2.2016 2134x (naposledy 20.9.2020 15:57) 0 Jak na FINANCE, DLUHY, POJIŠTĚNÍ

OSOBNÍ BANKROT

Co je to osobní bankrot a jaké jsou jeho výhody a nevýhody pro dlužníka?

Osobním bankrotem se většinou rozumí řešení úpadku oddlužením, určené pro dlužníky – nepodnikatele. V úpadku je osoba v zásadě tehdy, pokud má vícero věřitelů a není schopna plnit svoje závazky. Úpadek může být řešen buď oddlužením, nebo konkursem.

ODDLUŽENÍ

Oddlužení může probíhat buď splácením dle stanoveného splátkového kalendáře, nebo zpeněžením majetkové podstaty (=prodejem majetku). Cílem oddlužení splácením splátkového kalendáře je splácet po dobu 5 let a uspokojit tím minimálně 30% svých dluhů. Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty připadá v potaz tehdy, může-li k uspokojení alespoň 30% dluhů dojít jednorázovým zpeněžením dlužníkova majetku.

Výhodyprohlášením úpadku se přerušují soudní řízení o pohledávkách věřitelů a nemohou být vykonávány exekuce. Zároveň zůstávají zafixovány úroky, které se dále neúčtují. Věřitelé jsou uspokojováni poměrně dle výše jejich pohledávek. Splní-li dlužník podmínky oddlužení, může být osvobozen od neuhrazeného zbytku dluhů – jedná se tedy o způsob, jak se dlužník může „zbavit“ svých dluhů, dodrží-li zákonem stanovené podmínky po dobu plnění oddlužení.

Nevýhody - po dobu 5-ti let zůstává dlužníkovi pouze zákonné minimum prostředků, veškeré příjmy nad toto minimum jsou určeny ke splacení dluhů. Dlužník je také po tuto dobu zapsán v registru dlužníků a pod přísným dohledem soudu prostřednictvím insolvenčního správce. Neplní-li dlužník podmínky oddlužení, může soud prohlásit na jeho majetek konkurs. V takovém případě pozbývají účinnosti veškeré výhody oddlužení, dojde ke zpeněžení veškerého majetku dlužníka a nedojde k jeho osvobození od zbytku pohledávek. Velmi často se ve sdělovacích prostředcích vyskytuje informace, že podáním návrhu na oddlužení dlužník může zachránit svoji nemovitost. Tak tomu ovšem vždy není, a proto je vhodné svoji situaci konzultovat s advokátem.

Diskuse

Zatím žádné komentáře - buďte první!

Komentovat
 
 

Přihlaste se k odběru novinek a objevujte s námi svět financí

Jméno: Email: Email: