Finance pro radost

POVINNOSTI SPOLUVLASTNÍKA NEMOVITOSTI OD 1.1.2018 - PŘEDKUPNÍ PRÁVO PŘI PRODEJI PODÍLU NA NEMOVITOSTI

14.1.2018 12871x (naposledy 24.4.2024 23:21) 17 Jak na FINANCE, DLUHY, POJIŠTĚNÍ

Všem spoluvlastníkům nemovitostí! Novinka PŘEDKUPNÍ PRÁVO od 1.1.2018. Do 31.12. 2017 mohl každý ze spoluvlastníků nemovitosti prodat svůj spoluvlastnický podíl komukoliv bez souhlasu a přednostního nabídnutí podílu ostatním spoluvlastníkům nemovitosti, to se však od 1.1.2018 změnilo.

S novelou zákoníku 460/2016 Sb., nabývá účinnosti od 1.1.2018 opětovné předkupní právo spoluvlastníků nemovité věci. Předkupní právo se netýká věci movitých.

Co to v praxi znamená?

Pokud se jako spoluvlastník nemovitosti rozhodnete prodat svůj podíl, pak máte ze zákona povinnost tento podíl nabídnout nejdříve ostatním spoluvlastníkům nemovitosti k odkupu. Nabídka musí proběhnout písemnou formou. Pokud ostatní spoluvlastníci nabídku odmítnou, pak musí i toto odmítnutí proběhnout písemnou formou, neboť se toto odmítnutí nově od 1.1.2018 zapisuje do katastru nemovitostí. Až po tomto písemném odmítnutí ze strany všech spoluvlastníků můžete nabídnout nemovitost k prodeji na trhu.

Pozor, pozor! Nabízená cena odkupu na trhu pak musí být stejná (tj. za jakou jste odkup nabízeli ostatním spoluvlastníkům) nebo vyšší než byla uvedena v předkupní nabídce. Pokud se za tuto cenu podíl na nemovitosti na trhu neprodá a cenu změníte (tj. snížíte), musíte opět nabídnout sníženou cenu, tj. provést novou nabídku na předkupní právo, ostatním spoluvlastníkům nemovitosti.

Předkupní právo platí u úplatných i bezúplatných převodů (tj. darování). Vyjímku tvoří převody podílu na osoby blízké (tj. manžel, rodič, sourozenec atd.)

Přihlaste se k odběru novinek a objevujte s námi svět financí

Jméno: Email: Email: