Finance pro radost

RYCHLÝ ZPŮSOB JAK SE ZORIENTOVAT - CO JE KOUČINK A CO MENTORING

12.9.2018 2508x (naposledy 3.3.2024 10:15) 0 FINANČNÍ PORADNA a MENTORING

Velmi často se při své práci setkávám s lidmi, kteří tápou v pojmenování i znalosti – co je to koučink a co je mentoring. Nedokáží pak pro sebe smysluplně a efektivně využít výhody, které obě tyto aktivity nabízí. Ztrácí pak drahocenný čas i peníze v očekávání něčeho, co se nenaplňuje.

Koučink


 • je proces zaměřený na zvyšování výkonnosti. Neposkytuje rady ani neříká, jak věci dělat či situaci řešit.

 • Je zaměřen na cílené kladení otázek, které podněcují k hledání řešení a odpovědí.

Základní koučovací otázka je: CO CHCETE MÍSTO DANÉHO PROBLÉMU? Kouč by se neměl nikdy ptát PROČ do minulosti, ale může se ptát PROČ do budoucnosti. (Proč - vyvolává v člověku sebeobranu.)

Příklady otázek pro hledání nových MOŽNOSTÍ:


 • Jaké možnosti řešení vás napadají?

 • Co ještě byste mohl/a dělat?

 • Co kdyby – (bylo více času, vlivu, peněz,....)?

 • Co by udělal ve vaší situaci ten, koho obdivujete?

 • Co by udělal Váš konkurent?

 • Co ještě vás napadá?

 • Jaké jsou zisky a ztráty každého návrhu?

Příklady otázek pro posílení VŮLE:


 • Co uděláte?

 • Kdy to uděláte?

 • Bude to naplňovat Váš cíl?

 • Co by mohlo ohrozit tuto akci?

 • Jak to překonáte?

 • Kdo o tom potřebuje vědět?

 • Jakou podporu potřebujete?

 • Jak a kdy získáte potřebnou podporu?

 • Jaké zdroje budete nejspíš potřebovat?

 • Obodujte svoji vůli udělat to (na škále od 1 do 10).

Mentoring


 • je proces, kdy zkušená osoba (MENTOR) předává zkušenosti osobě méně zkušené (MENTEE). Klíčovou součástí je PORADENSTVÍ. Mentor pomáhá uvědomovat si širší okolnosti a dopady chování, poskytuje rady, předává své vlastní zkušenosti a učí jak využívat formálních i neformálních kontaktů.

Co nabízí mentoring


 • profesní rozvoj (kariérní rozvoj, podporu a rozvoj schopností a dovedností)

 • podporu při tvorbě sebevědomí, přátelství a motivaci

 • rozšíření profesní sítě kontaktů

 • vzor – profesionálního přístupu k práci, model chování

 • detailní zpětnou vazbu

 • podporu v růstu a povzbuzování při dosahování cílů

Doporučená doba trvání mentoringového vztahu je 6 měsíců – 1 rok, minimálně 3 hod. měsíčně. Po 6 měsících je dobré vždy udělat review (přezkoumání).


Tipy na dobrého mentora


 • Dobrý mentor staví na svých zkušenostech. Při práci se ohlíží zpět. Pomáhá menteemu vidět věci z jiného úhlu pohledu a radí s dnešními znalostmi a zkušenostmi, jako by byl sám na začátku (v postavení menteeho). Často si klade otázku - Co bych si přál vědět, kdybych začínal znovu svou kariéru?

 • Dobrý mentor sdílí to, co ví nyní – vysvětluje nepsaná pravidla, mluví o svých vlastních omylech.

 • Dobrý mentor otvírá dveře a sdílí své kontakty.

 • Dobrý mentor představuje perspektivu – pomáhá menteemu poznat šance a vidět nové příležitosti.

 • Dobrý mentor dává upřímnou zpětnou vazbu.

 • Dobrý mentor pomáhá menteemu rozeznat úspěch a oslavovat ho.


  „BETTER THAN A THOUSAND DAYS OF DILIGENT STUDY IS ONE DAY WITH A GREAT MENTOR.“ (Lepší než tisíc dní pečlivého učení je jeden den se skvělým mentorem.) Japonské přísloví

  Více o finančním koučinku a mentoringu ZDE: http://akademie.financeproradost.cz/akce/financni-koucink-a-business-mentoring

Přihlaste se k odběru novinek a objevujte s námi svět financí

Jméno: Email: Email: