Finance pro radost

SLOVNÍČEK DLUŽNÍKA aneb vše co byste měli znát, pokud si půjčujete nebo půjčujete

17.10.2014 5603x (naposledy 3.3.2024 10:37) 0 Jak na FINANCE, DLUHY, POJIŠTĚNÍ

Vše co byste měli znát, pokud si půjčujete nebo půjčujete. Základní slovníček pojmů, je hlavně pro vaši orientaci o čem dluhy a problematika dluhů je. Nový Občanský zákoník dnes již některé výrazy nepoužívá, ale pro naši lepší srozumitelnost a pochopení této oblasti ponechávám slovníček v lidské řeči. Pokud bude nutné, vždy je možné k danému pojmu dohledat v rámci platné legislativy svůj ekvivalent (náhradu).

DLUH

- půjčené peníze

DLUHOVÁ PAST

- dluh stále roste i přesto, že je splácen

DLUŽNÍK

- ten kdo si půjčil peníze

DRAŽBA

- prodej majetku

EXEKUCE

- zabavení majetku

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ

- dokument opravňující k zabavení majetku

EXEKUTOR

- úřední osoba, která zabavení majetku provádí

INSOLVENCE

- neschopnost dlužníka platit své dluhy

JISTINA

- částka, kterou si půjčujeme

LICHVA

- půjčení peněz za vysoké úroky

NOTÁŘ

- úřední osoba (dědictví aj.)

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

- splátkový kalendář dluhu s přímou vykonatelností

OSOBNÍ BANKROT

- úpadek dlužníka (oddlužení)

PRÁVNÍ MOC

- stav konečného, závazného a nezměnitelného

PŘÍMÁ VYKONATELNOST

- okamžitá splatnost

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- ostatní příslušné částky k jistině (úrok, úrok z prodlení, smluvní pokuty, poplatky aj.)

ROZHODČÍ SOUD

- mimosoudní řešení sporů

RPSN/úrok

- cena půjčených peněz (roční procentní sazba nákladů)

RUČITEL

- ten kdo se za někoho zaručí

SMLOUVA

- dohoda - právní jednání dvou či více stran

SPLATNOST

- datum/termín, do kdy má být dluh uhrazen

SPOLUDLUŽNÍK

- stojí společně a nerozdílně vedle dlužníka

UZNÁNÍ DLUHU

- dlužník věřiteli potvrzuje, že dluh mezi nimi existuje

ÚROK Z PRODLENÍ

- cena půjčených peněz v případě nesplácení dluhu

VĚŘITEL

- ten, kdo peníze půjčil

ZÁSTAVA

- záruka zajišťující dluh

Přílohy

Soubor Velikost Typ
letak-fpr-dluhy-s2 (kopie) final.pdf 352.25 kB
MH - slovnicek dluznika.jpg 222.43 kB

Přihlaste se k odběru novinek a objevujte s námi svět financí

Jméno: Email: Email: