Finance pro radost

Jak na FINANCE, DLUHY, POJIŠTĚNÍ

Řazení článků:

Jak mít své peníze pod kontrolou a jak s nimi správně hospodařit? Jak řídit své cashflow a zajistit si zdroj příjmů? Jak na dluhy? Jak komunikovat s věřiteli, soudy, advokáty, exekutory? Na co si dát při řešení dluhů pozor a jak nejlépe postupovat? Co je to pojištění a k čemu slouží? Jaké jsou nekalé praktiky při jeho sjednávání? Kdo je to pojišťovací zprostředkovatel - "pojišťovák" a jaké jsou jeho povinnosti k nám? Platíte příliš mnoho, nebo zcela zbytečně a nevíte co s tím?

Odpovědi na tyto otázky jsou tady pro Vás.CO JE OIKONOMIA?

CO JE OIKONOMIA?

EKONOMIE je odvozena z řeckého slova OIKONOMIA = ŘÍZENÍ DOMÁCTNOSTI

Většina z nás má ekonomii spojenu s výpočty, matematikou a grafy, kterým rozumí jen málo lidí zvaní ekonomové. Je to ale jen naše hluboká neznalost a zaslepená důvěra lidem, kteří ekonomii takto prezentují.

Ekonomie popisuje chování domáctnosti, kde domáctností se rozumí každý jeden člověk. EKONOMIE = MY (já člověk). Bez nás neexistuje ekonomie, stejně jako bez nás neexistují peníze, které jsou pouze vyjádřením hodnoty směny naší práce.

Již od počátku lidstva mezi sebou lidé směňovali práci za zboží nebo služby, které si sami nechtěli nebo neuměli vytvořit. Ekonomie měla toto chování pouze vyjadřovat čísly./Jak již řekl dříve Tomáš Baťa: “Každá lidská činnost se nakonec projeví v číslech.”/ Nakonec se však důležitostí člověka z ekonomie stala “věda”, která je ve své podstatě velmi subjektivní, ikdyž se snaží pracovat s reálnými čísly. Je však vždy důležité dívat se na to, co se s nimi snaží objasňovat.

25.4.2016 1910x 0 Celý článek »

INFLACE, JEJÍ PŘÍČINY A TYPY

Inflace, její příčiny a typy

Inflací se rozumí snížení kupní síly peněz ve vnitřní ekonomice, projevující se obvykle růstem všeobecné cenové hladiny.

  • K inflaci dochází při růstu celkové hladiny cen (například zdražování, které se projevuje rostoucí cenou jídla, bydlení a dalšího zboží je změnou cenové hladiny). Inflace se proto projevuje jako pokles kupní síly peněžní jednotky.
  • Proces znehodnocování peněz v důsledku nadměrného rozmnožení oběživa a s tím spojeného stoupání cen.


8.3.2016 11356x 0 Celý článek »

CO JE TO ROZHODČÍ ŘÍZENÍ A PROČ HO ZNÁT?

CO JE TO ROZHODČÍ ŘÍZENÍ A PROČ HO ZNÁT?

Co je to rozhodčí řízení - a jaké výhody/nevýhody pro obyčejného člověka skýtá?

Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení - jedná se o jeden z mimosoudních způsobů řešení sporů. Toto řízení probíhá neveřejně, před nezávislými a nestrannými rozhodci a bývá využíváno jako náhrada civilního procesu při řešení majetkových sporů. Rozlišujeme mezi rozhodčím řízení ad hoc, kdy rozhoduje spor jakákoli osoba, kterou si smluvní strany zvolí a institucionálním rozhodčím řízení, které probíhá zpravidla u určité instituce (rozhodčího soudu), podle rozhodčího řádu této zvolené instituce. Pravomoc rozhodčího orgánu je dána dohodou smluvních stran (rozhodčí smlouvou či rozhodčí doložkou).

2.3.2016 1474x 0 Celý článek »

OSOBNÍ BANKROT

OSOBNÍ BANKROT

Co je to osobní bankrot a jaké jsou jeho výhody a nevýhody pro dlužníka?

Osobním bankrotem se většinou rozumí řešení úpadku oddlužením, určené pro dlužníky – nepodnikatele. V úpadku je osoba v zásadě tehdy, pokud má vícero věřitelů a není schopna plnit svoje závazky. Úpadek může být řešen buď oddlužením, nebo konkursem.

22.2.2016 1427x 0 Celý článek »

Co je PŘEDMANŽELSKÁ SMLOUVA a kdy je dobré ji využít?

Pamatujete si doby, nebo znáte alespoň z filmů okamžiky, kdy se svatby domlouvaly a než se mladí lidé vzali, vstupovaly do rozhodování o jejich budoucnosti celé rodiny. Vzpomínáte na pojmy jako věno či předmanželská dohoda? Myslíte, že je to již historie nebo bychom se měli k těmto statusům vrátit a opět je uvést v život? Nežilo by se mladým lidem lehčeji, kdyby měli něco do začátku, než se zadlužit prostřednictvím lehce dostupných peněz na dvacet až třicet let?

9.2.2016 1869x 0 Celý článek »
« 1 8 15 16 17 18 19 20 21 22 28 »

Přihlaste se k odběru novinek a objevujte s námi svět financí

Jméno: Email: Email: