Finance pro radost

EMIL KOLBEN - nejvýznamnější podnikatel meziválečného Československa .

EMIL KOLBEN - nejvýznamnější podnikatel meziválečného Československa .

EMIL KOLBEN (1.11.1862 – 3.7.1943)

  • Emil Kolben byl český vynálezce, jeden z nejvýznamnějších podnikatelů meziválečného Československa.

  • 
Emil Kolben se narodil jako jedno z deseti dětí chudého židovského domkáře. Vystudoval reálné gymnázium v Praze na Malé Straně a a poté ukončil i studium elektrotechniky a strojnictví na pražské německé technice.
  • Jeho talentu si všiml zemský český výbor a udělil mu dvouleté Gerstnerovo stipendium umožňující studijní cesty do zahraničí. Kolben nejdříve poznává průmyslové podniky v Evropě, brzy ale zamířil za oceán do USA.

Při svém působení v USA se Emil Kolben seznámil s N. Teslou a s T. A. Edisonem. N. Tesla, kterého Kolben osobně poznal v roce 1889 při zkouškách Teslových třífázových motorů, přesvědčil Emila Kolbena o výhodách střídavého proudu oproti proudu stejnosměrnému. Ve společnostech T. A. Edisona pak Kolben v letech 1882 - 92 pracoval - nejdříve v Edison Machine Co. Shenectady, později se pak stal Edisonovým asistentem v Orange a ředitelem technické kanceláře a laboratoře v General Electric Co.
  • Po návratu do Evropy v roce 1892 nastoupil Emil Kolben u švýcarské firmy Oerlikon, která byla známa výrobou vícefázových generátorů. Zde Kolben pracoval jako šéfkonstruktér a věnoval se konstrukci střídavých elektrických strojů.

V roce 1896 se Emil Kolben vrátil do Prahy. V témže roce založil v pražských Vysočanech společnost Kolben a spol., která vyráběla elektrické stroje a přístroje. Jedním z prvních výrobků společnosti byl třífázový alternátor o výkonu 60 kW. O dva roky později se firma mění na akciovou společnost a od roku 1899 nese název Elektrotechnická a.s. V roce 1911 navštívil Kolbena v Praze jeho dřívější spolupracovník T. A. Edison.

Kolbenovo podnikání zdárně přečkalo 1. světovou válku. Po ní se však poměry začaly rychle měnit. Zdatný inženýr se ale nenechal zaskočit. V roce 1921 se jeho společnost spojila s Českomoravskou strojírnou a vzniká Českomoravská-Kolben, a.s.

V roce 1927 dochází k fúzi Českomoravské-Kolben a strojírnou Breitfeld & Daněk a.s. Tímto spojením vznikl velký strojírenský koncern ČKD - Českomoravské-Kolben-Daněk.

V nové společnosti působil Emil Kolben v pozici ředitele a místopředsedy správní rady. Pod jeho vedením dosáhla společnost ve velmi krátké době světové úrovně.

Navzdory celosvětové krizi podnik po fúzi vzkvétal.
  • Rozsah jeho aktivit výrazně ovlivňoval prosperitu a stabilitu celé meziválečné československé ekonomiky a navíc výborně reprezentoval tento stát všude, kam vyvážel. Podnik dodával nejen elektrické stroje, ale také celé elektrárenské komplexy, domácí spotřebiče, lokomotivy, letecké motory, vojenské tahače a další zařízení. Téměř doslova platilo heslo vyrábíme všechno, od špendlíku po lokomotivy. Závod tehdy zaměstnával 12 tisíc pracovníků. Emil Kolben se také stal zakladatelem firem Pražské továrny na káble v Praze-Hostivaři a Pražské elektroinstalační společnosti v Praze-Hloubětíně.
  • Emil Kolben nezanedbával ani vědeckou práci, publikoval v odborných časopisech a nikdy neztratil kontakt s technickým vývojem.
  • Po nástupu fašismu v roce 1939 byl 16. března téhož roku Emil Kolben kvůli svému židovskému původu odvolán ze svých funkcí v ČKD. Přestože protektorátní vláda pro něj požadovala u říšských úřadů výjimku, byl zatčen gestapem a musel nastoupit s celou rodinou do transportu. Byl internován v terezínském koncentračním táboře. Zde také v roce 1943 zemřel.

Přihlaste se k odběru novinek a objevujte s námi svět financí

Jméno: Email: Email: