Finance pro radost

FRANTIŠEK WICHTERLE - ČESKÝ ROLLS-ROYCE

FRANTIŠEK WICHTERLE - ČESKÝ ROLLS-ROYCE

František Wichterle (23. září 1840 – 11. června 1891) byl prostějovský podnikatel a zakladatel firmy První prostějovská továrna na hospodářské stroje F. Wichterle, která se postupně rozrůstala až v roce 1918 (již po jeho smrti) došlo k jejímu sloučení s firmou F. a J. Kovářík a vznikla firma Wikov.

  • František Wichterle byl synem prostějovského koželuha a kožešníka Jana Wichterleho. František pracoval v mládí na místním magistrátu jako úředník, později se stal solicitátorem u notáře. V roce 1871 zakoupil společně se svými švagry Adolfem a Janem Procházkovými v dražbě městskou plynárnu a využil poptávky po zemědělských strojích. Na dvoře plynárny postavil malou dílnu, ve které s několika dělníky začal opravovat a vyrábět jednoduché stroje pro rolnická hospodářství pod firmou Wichterle a Procházka. Pustil se také do obchodování s hospodářskými stroji amerického výrobce Dehringa.

  • 27. 10. 1878 se stal spoluzakladatelem První prostějovské dílny na hospodářské nářadí Wichterle a Procházka, kde už se hospodářské stroje přímo vyráběly, a to v dílně na dvoře plynárny. V roce 1880 se vzdal vedení plynárny, odkoupil podíl v dílně a stal se jediným majitelem První prostějovské továrny na hospodářské stroje F. Wichterle. Postupně skupoval okolní pozemky kolem plynárny i konkurenční firmy. Výroba s úspěchem prosperovala. V roce 1882 začal se stavbou továrního objektu v němž koncem roku 1883 postavil slévárnu. V roce 1885 v blízkosti jeho továrny, na protější straně silnice z Prostějova do Vrahovic, vznikla nová továrna, rovněž na opravy a výrobu hospodářských strojů - Zaoral a spol. Zaoral byl předtím mistrem a jeho společníci Lazar a Dostál dělníky ve Wichterlově továrně. Oba společníci se však se Zaoralem brzy rozešli. Jejich místo převzal tichý společník Arnošt Zajíček, syn tehdejšího německého starosty města Prostějova. V roce 1886 se továrna Zaoral a spol. dostala do finančních nesnází. Těsně před jejím krachem se však podařilo Zajíčkovu advokátu ji prodat dvěma nezkušeným hanáckým rolníkům Běhalovi a Kuželovi, kteří ji vedli pod firmou První českomoravská rolnická továrna na hospodářské stroje se slévárnou v Prostějově, Jan Běhal a Josef Kužela. Její chod však udrželi jen 8 měsíců. V únoru roku 1887 byli nuceni zastavit platy zaměstnancům a jejich továrna byla prodaná v exekuční dražbě Zajíčkovu švagrovi Biberlemu. Tak se dostala zpět do Zajíčkovy rodiny. Oba rolníci přišli na mizinu, ztratili svoje grunty i s pozemky. Ani tentokrát však běh továrny neobstál v konkurenci. V září roku 1888 ji i se slévárnou koupil František Wichterle za 29.500 zlatých (za 18.500 zl. budovy a pozemky a za 11.000 zl. inventář). Postupně ji dalšími přístavbami rozšiřoval. Tak vznikla továrna, která byla v obchodním rejstříku již v roce 1884 zapsána pod názvem První Prostějovská továrna na hospodářské stroje a motory, slévárna na kov a železo František Wichterle.

  • K zapracování svých zaměstnanců si zajistil potřebné odborné, provozní a obchodní pracovní síly z míst, kde již strojírenský průmysl byl zaveden. Od výroby jednoduchého nářadí, řezaček a šrotovníků s ručním pohonem, studničních i hnojůvkových pump, ručních mlýnků a lisů na vinné hrozny a ovoce, se postupně přešlo na výrobu ručních i žentourových mlátiček bez čištění zrna i s čisticím zařízením, dále na výrobu třídičů zrna, fukarů, drhlíků na kukuřici, žentourů zabudovaných napevno i převozných, parních kotlů a lokomobilů.

František Wichterle byl nejen významným podnikatelem v regionu, ale také činnou osobou ve veřejném životě. Stal se členem spořitelního výboru, výboru pro zřízení obecní zastavárny, členem výboru pro zřízení učitelského ústavu a řady dalších.

František Wichterle zemřel 11. 6. 1891 na otravu krve. Vedení firmy převzali po jeho smrti synové Lambert Wichterle a Karel Wichterle, za jejichž vedení vznikla firma Wikov. Životní krédo Františka Wichterleho: „Provádět vše co nejlépe!“ – to znamenalo použít k výrobě nejlepších surovin, nejvýhodnější konstrukce, dbát přesného sestrojení stroje. František Wichterle byl dědečkem dalšího našeho významného vědce a vynálezce Otty Wichterleho, který objevil jako první polyamidové vlákno - silon nebo přinesl objev gelových (měkkých) kontaktních čoček.

Přihlaste se k odběru novinek a objevujte s námi svět financí

Jméno: Email: Email: