Finance pro radost

JOSEF WALTER - průkopník českého motorismu, zakladatel firmy WALTER

JOSEF WALTER - průkopník českého motorismu, zakladatel firmy WALTER

(19.12.1873 – 15.1.1950)

Průkopník českého motorismu, vynálezce, konstruktér, průmyslník, zakladatel firmy WALTER.

Narodil se jako páté dítě zámečníka a železničního strážce. Vyučil se nástrojářem v Kohoutově smíchovské továrně na mlýnské stroje a jízdní kola, poté přešel na pokračovací průmyslovou školu.

Po škole v roce 1898 si pronajal malou dílnu, kde začal nejprve opravovat váhy a jízdní kola, a postupně začal kola i vyrábět. Po svatbě s dcerou zámožného smíchovského klempíře, se přestěhoval v roce 1901 do větší dílny v Kinského ulici, kde byl zaveden elektrický proud. Díky věnu své manželky mohl zakoupit osm obráběcích strojů, zaměstnával tři dělníky a učně. Z této dílny vyjelo v roce 1902 první motorové kolo vyrobené podle Waltrovy konstrukce, které mělo jednoválcový motor o výkonu 3 HP. Za jeho vývoj Walter získal v roce 1903 na hospodářské výstavě Průmyslové jednoty pražské stříbrnou medaili.

  • Kapacita dílny už nestačila a tak se v roce 1905 výroba přestěhovala na Zatlanku, kde se v malé továrně začaly vyrábět motocykly. V roce 1907 zde byl vyroben první dvouválcový motor s novým řešením přesnosti zapalování. Velký úspěch měla výroba motorových tříkolek, kterou Josef Walter zahájil v roce 1910. Zpočátku byly dvousedadlové, později čtyřsedadlové. Vzhledem k přijatelné ceně a kvalitě byly velmi oblíbené, vyvážely se i do ciziny. Josef Walter nezapomínal na propagaci, takže se v roce 1911 na jedné ze svých tříkolek vydal na propagační cestu do Kyjeva, aby získal tamní trh. Vrátil se s objednávkou na 50 kusů. Velký zájem byl i v Srbsku. Do začátku první světové války prodal více než devět set tříkolek.Velký propagační význam měla i účast Waltrových strojů v závodech, na kterých často získávaly vavříny vítězství.

  • Vzhledem k nárůstu výroby bylo potřeba rozšířit podnik a vybudovat novou továrnu. Proto se Josef Walter v roce 1911 spojil s dalšími význačnými smíchovskými podnikateli a založil společnost Walter a spol. Začala se stavět továrna v Jinonicích, která byla dokončena v roce 1913. Výroba byla rozšířena o čtyřsedadlový automobil Walter 1 s čtyřválcovým, vodou chlazeným motorem podle vzoru francouzské firmy Renault. Tento vůz už jako prototyp vyhrál Závod Zbraslav – Jíloviště, a celou řadu automobilů Walter a v licenci i vozy Fiat. V roce 1923 byla výroba rozšířena o letecké motory vlastní značky Walter a motory BMW.

  • V roce 1919 byla Waltrova společnost přejmenována na Akciovou továrnu automobilů Josef Walter a spol. Postupně došlo ke změně ve vedení továrny a neshodám, takže Josef Walter nejprve odstoupil z funkce ředitele společnosti a krátce poté i z funkce člena správní rady.

  • Poté Josef Walter pokračoval v podnikání a založil v Košířích novou továrnu „Walter a synové“, kde rozjel výrobu ozubených kol a automobilových součástí. Později Walter předal podnik synovi Jaroslavovi. Roku 1948 byla firma znárodněna. V roce 1950 Josef Walter zemřel. Jeho synové Jan a Jaroslav nastoupili do strakonické továrny ČZ. Jaroslav, který byl specialistou na závodní motocykly, se stal konstruktérem závodních strojů Walter a ČZ Strakonice.


A jak to dopadlo s továrnou Waltrovka po revoluci v roce 1989?

Až v roce 1995 se společnost vrátila k původnímu názvu Walter a.s.. Ovšem neznamenalo to rozkvět do původních hladin slávy. V demokratickém režimu nebyla továrna soběstačná a značné oživeni přišlo až po roce 2000, kdy bylo propuštěno přes 1000 zaměstnanců z původních 1500. Další vývoj ovšem nevedl ke zlepšení jako u jiných značek, které prošly oživením. Americký majitel závodu neměl chuť do Waltrovky příliš investovat a zaujal strategii "soběstačnosti". Navíc, kvůli špatně sepsaným smlouvám se podniku dařilo čím dál méně. Firma byla rozdělenana Walter Engines a Walter Medica. Walter Engines byla následně 1.7.2008 se zaměstnanci, kteří chtěli ve firmě zůstat, odkoupena americkou firmou General Electric a připadla pod názvem GE Aviation Czech pod leteckou divizi firmy GE.

Firma Walter se musela odstěhovat a původní areál firmy podstoupil demolici. Mezi prvními objekty byla zbourána z architektonického hlediska zajímavá Kumperova vila (zbyl jen středový objekt), která k tomuto objektu přiléhala.

Přihlaste se k odběru novinek a objevujte s námi svět financí

Jméno: Email: Email: