Finance pro radost

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PODNIKATEL RENESANCE - COSIMO MEDICI

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PODNIKATEL RENESANCE - COSIMO MEDICI

COSIMO MEDICI

(1389 - 1464)

  • patřil k nejzdatnějším podnikatelům období renesance. Věnoval se bankovnictví, obchodování a lichvě, tak jako celý rod Medici, který svým "uměním" utvářet bohatství vládl ve Florencii a Itálii více než 400 let.
  • Cosimo nejlépe dokázal reagovat na nové podmínky, které přinášel dálkový námořní obchod a hospodářská expanze za křížových výprav. Florencie se v té době zaměřovala na výrobu spotřebních předmětů - textílií pro blízké i vzdálenější trhy.
  • Medicejší si vydobyli vedle bankovně obchodních a lichvářských operací i monopolní postavení při výběru papežských desátků. Finanční prostředky Medicejských zapouštěly kořeny i do půdy politiky a moci ve Florencii, ale i v celé Itálii. Ve 14. století vedli Medici - tabulku nejbohatších lidí - s příznáním 79 472 florenů (florén = původní zlatá mince. Od roku 1252 ražena jako vzorová a nejstabilnější měna tehdejší Evropy). Další 3 nejbohatší rody v tabulce dávaly dohromady příjem 55 000 florenů.
  • Vedle bankovních služeb, byli Medici velmi úspěšní v obchodu s luxusními tkaninami (převážně hedvábím), na které rychle přešli, když začal upadat prodej sukna a konkurence začala přivážet sukno vlámské. Dalším zdrojem jejich velkého bohatství se stala těžba kamence (použ. v barvířství jako mořidlo). Mistři byli i v oboru, kterému se dnes říká "PUBLIC RELATIONSHIP".
  • Otec Cosima Giovanni Medici vždy svým dvěma synům vstěpoval nejen vůli být ještě bohatší než on, ale pamatovat na to, že žádný florenstský kupec, kterému se slušně daří, si nezaslouží úcty jenom pro peníze. Jeho povinností je i přispívat ke slávě rodného města.
  • Cosimo zdůrazňoval ve svém profesním životě 3 ctnosti podnikatele: statečnost, umírněnost a prozíravost.
  • V dalších letech se Cosimovi dostalo dalších úspěchů. Stal se finančním poradcem papeže Jana XXIII, který ho sebou vzal na koncil do Kostnice. Proslul zavedením daňové soustavy. Jako první pochopil význam úvěrů. Vydával směnky, které kryly finanční toky mezi kupujícími a prodávajícími. Dohlížel na jejich řádné zúčtování čímž velmi přispěl k rozvoji prvního bezhotovostního platebního styku.
  • Cosimo vytvořil síť bankovních filiálek a stal se největším bankovních domem v Evropě. Jeho pobočky byly v Římě, Janově, Benátkách…,ale i v Bruggu, Ženevě či Londýně.
  • Cosimo následoval rad svého otce a rozvíjel rozkvět města Florencie. Vybudoval knihovny, domy, paláce, chrámy, obchody, dílny atd. Cosimo prosazoval nádheru a velkolepost, ale jen u veřejných staveb, zcela záměrně nechtěl své soukromí vystavovat na odiv příliš ambiciózními a honosnými paláci a domy. Od otce převzal radu, kterou předával svým synům - ani v zájmu obchodu: neprovokovat bohaté a mocné, s chudými a slabými vždy jednat laskavě a nikdy nespěchat se svým doporučením, ale své mínění projevovat nenápadně během rozhovoru.
  • Cosimo zemřel ve věku 76 let (1.8.1464) a dostalo se mu označení Capo della Republica (Hlava republiky) a titul Pater Patriae (Otec vlasti).

Další z rodu Medici, kteří se významně podíleli na vytváření rodového bohatství a historii:

Lorenzo Medici (1449 - 1492), který velmi podporoval rozvoj renesance a pravidelně se scházel s umělci, malíří, sochaři, matematiky. Finančně velmi podporoval - Boticelliho, Toscanelliho, Leonarda da Vinci, Michelangela Buonarrotiho a další.

Cosimo I (1519 - 1574), který vytvořil Toskánské velkovévodství.

Francesco I (1541 - 1587), který vytvořil galerii Uffizzi.

Kateřina Medicejská (1519 - 1589), která se provdala za francouzského krále Jindřicha II a do dějin se zapsala masakrem hugenotů tzv. Bartolomějskou nocí.

Cosimo II (1590 - 1621), který před církví chránil Galilea Galilei.

Dlouhou řadu Medici uzavírá Cosimo III (1642 - 1723), který se proslavil jen tím, že byl u moci 53 let a za jeho vlády majetek, umění i věda začala ve Florencii chátrat. Definitivní tečku za érou slavného rodu Medici udělal jeho syn Gian Gastone, jehož smrtí v roce 1737 vymřel i celý rod Medici.

Přihlaste se k odběru novinek a objevujte s námi svět financí

Jméno: Email: Email: