Finance pro radost

Významní lidé ve světě financí

VÁCLAV KLEMENT A VÁCLAV LAURIN - VZESTUPY A PÁDY ZNAČKY LAURIN & KLEMENT VÁCLAV KLEMENT A VÁCLAV LAURIN - VZESTUPY A PÁDY ZNAČKY LAURIN & KLEMENT

Dva muži, kteří stojí za značkou Laurin&Klement - Václav Klement (16.10.1868 – 12.8.1938) knihkupec a Václav Laurin (27.9.1865 – 4.12. 1930) strojní zámečník.

EMIL KOLBEN - nejvýznamnější podnikatel meziválečného Československa . EMIL KOLBEN - nejvýznamnější podnikatel meziválečného Československa .

EMIL KOLBEN (1.11.1862 – 3.7.1943)

  • Emil Kolben byl český vynálezce, jeden z nejvýznamnějších podnikatelů meziválečného Československa.

  • 
Emil Kolben se narodil jako jedno z deseti dětí chudého židovského domkáře. Vystudoval reálné gymnázium v Praze na Malé Straně a a poté ukončil i studium elektrotechniky a strojnictví na pražské německé technice.
  • Jeho talentu si všiml zemský český výbor a udělil mu dvouleté Gerstnerovo stipendium umožňující studijní cesty do zahraničí. Kolben nejdříve poznává průmyslové podniky v Evropě, brzy ale zamířil za oceán do USA.

Při svém působení v USA se Emil Kolben seznámil s N. Teslou a s T. A. Edisonem. N. Tesla, kterého Kolben osobně poznal v roce 1889 při zkouškách Teslových třífázových motorů, přesvědčil Emila Kolbena o výhodách střídavého proudu oproti proudu stejnosměrnému. Ve společnostech T. A. Edisona pak Kolben v letech 1882 - 92 pracoval - nejdříve v Edison Machine Co. Shenectady, později se pak stal Edisonovým asistentem v Orange a ředitelem technické kanceláře a laboratoře v General Electric Co.
« 1 2 3 4 5 6 7 9 12 »

Přihlaste se k odběru novinek a objevujte s námi svět financí

Jméno: Email: Email: