Finance pro radost

Významní lidé ve světě financí

NEJZDATNĚJŠÍ Z ČESKÝCH PODNIKATELŮ 16. a 17. století HEŘMAN ČERNÍN Z CHUDENIC NEJZDATNĚJŠÍ Z ČESKÝCH PODNIKATELŮ 16. a 17. století HEŘMAN ČERNÍN Z CHUDENIC

HEŘMAN hrabě ČERNÍN z Chudenic (1576 – 1651)

  • Diplomat, cestovatel, jeden z nejzdatnějších českých podnikatelů 16. a 17.století.

“Černínové z Chudenic, český šlechtický rod, známý od konce 12.století. Vlastnil panství především v severních Čechách. Po Bílé hoře Černínové z Chudenic získali rozsáhlé statky i v jižních Čechách, které drželi až do první čtvrtiny 20.století.”

  • Heřman svou kariéru začal jako páže u knížete Gonzagy v Itálii, jako voják bojoval pod katolickošpanělským praporem proti Holanďanům a proti Francii. Vojenská služba ho zanesla do Uher, kde se poprvé setkal s Turky. Později se mu dvakrát podařilo poznat hlavní nepřátele té doby v centru jejich obrovské říše a to jako císařskému diplomatovi. Heřman měl možnost účastnit se výpravy do Španělska, která vedla španělskému králi Filipovi III nevěstu arcikněžnu Markétu, sestru budoucího císaře Ferdinanda II. Když se v roce 1599 vrátil z této výpravy císař Rudolf II ho jmenoval nejdříve do funkce komořího nad stříbrem, čímž se stal členem dvora, a posléze i do role nejvyššího hejtmana královských statků v Čechách. Tímto okamžikem odstartoval Heřman svou raketovou kariéru, kdy se dostal do nejvyšších a nejvýnosnějších obchodních kruhů. Stal se de facto nejvlivnějším správcem nejlepších královských panství.

Oděvní "Baťa" Jan NEHERA Oděvní "Baťa" Jan NEHERA

Stroje, svět oblékání a jejich kombinace představovaly výsledek životního díla Jana Nehery. Na dlouhé desetiletí daly také podobu ekonomickému zaměření velké části obyvatel Prostějovska.

« 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »

Přihlaste se k odběru novinek a objevujte s námi svět financí

Jméno: Email: Email: